AControl

Reference

Društvo Acontrol je sa svojim osobljem, u suradnji sa stranim partnerima, sudjelovalo u projektiranju, ispitivanju, konzaltingu i puštanju u rad raznih sustava na podrucju automatizacije:

 

 • elektromontažni radovi po sistemu KLJUČ U RUKE na opremanju javnih prostora, NOV 530 POLAR CRUISE za kompaniju Scenic Grupa iz Australije

 

 • elektromontažni radovi na hotelu Amphora, Split

 

 • kontrola i ovjera projektne dokumentacija PULTEVA u kontrolnoj kabini strojarnice i kontrolne kabine kormailarnice  za brodove NOV 441-446, tanker za prijevoz nafte, STENA PARIS.

 

 • elektroradovi na uputnicima upravljanja i zaštite elektromotornih pogona na brodu Algoma Innovator, NOV 732, samoiskrcavajući brod za prijevoz rasutih terete, isporučen za kompaniju ALGOMA CENTRAL CORPORATION iz Kanade

 

 • elektroradovi na kompletiranju glavne razvodne ploče na brodu Panagia Thalassini, NOV 722, tanker za prijevoz nafte, naftnih prerađevina i kemikalija, isporučen za kompaniju HIGHLINK SHIPPING COMPANY Ltd sa Cipra.

 

 • isporuka rezervnih dijelova za JADROPLOV i EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED.

 

 • migracija sa MasterBus200 na MasterBus300, dizajn signal liste te konfiguracija, razvoj i testiranje MasterBus komunikacije na brodu "Maasdam" - Genova, Italija

 

 • razvoj i testiranje MODBUS IO liste za komunikaciju među ABB Advant AC 410 i SIEMENS S7 kontrolera na brodu "Norwegian Spirit" - Genova, Italija

 

 • inženjering instrumentacije za "Gas Measuring Skids" i tehnička podrška za Guendalina platformu te Chaiba plinovod - Milano, Italija

 

 • aktivna pomoć u FAT-ovima za različite čvorove za Kashagan Plant u Italiji, Velikoj Britaniji i Indiji (hardware i software)

 

 • upravljanje za SIS8 FAT - Chennai, Indija

 

 • pomoć u proizvodnji i provjeravanju dokumentacije povezane za ESD, F&G, DCS, Cable List, Materials Take-Off, C&E, Control Narratives, ICSS...

 

 • provjeravanje i pregled crteža FBM, Power Marshalling Cabinet IS, Marshalling Cabinet NIS za naručitelja AGIP KCO

 

 • razvoj instrumentacije i funkcijske kontrole Moncalieri termoelektrane te rekonfiguraciju postojećih PLC-ova na logiku SIEMENS S7-400 PLC-a

 

 • inženjering projekta za FPSO Cidade de Vitoria, koji uključuje:
 1. automatizaciju i i instrumentizaciju dijela projekta kao suradnik Saipem integracijskog tima
 2. koordiniranje dokumentacije među raznim podizvođačima
 3. provjera i ispravak instrumentacijske dokumentacije
 4. priprema I\O liste
 5. inženjering DCS sistema (procesor, RIO, komunikacija među različitim sistemima ESD i F&G)
 6. Loop dijagrami
 7. HAZOP pregled
 8. puštanje u pogon
 • inženjering instrumentacija i kontrolnih sistema, spajanje instrumenata sa procesnim vezama, loop i logički dijagrami te sistemska databaza za Siemensov PLC za Tecnimont-Natpet - Yanbu, Saudijska Arabija

 

 • servis, provjera logike, implementacija i testiranje sistema za distribuciju struje na brodu "Prinsendam" - Amsterdam, Nizozemska

 

 • SCADA instalacija, logička implementacija i testiranje te pokretanje kontrolnog sistema za sustav upravljanja energijom na istraživačkom brodu "H2292" - Jiangnam, Kina

 

 • projektni inženjering, razvoj logike, SCADA instalacija, konfiguracija i dizajn sučelja, kreiranje i postavljanje databaze na Tenore serveru te postavljanje mrežne komunikacije na nosaču aviona "Cavour" za talijansku ratnu mornaricu - Genova, Italija

 

 • projektni inženjering na skicama za upravljačku ploču pumpa, daljinske I/O skice, loop dijagrami te VB program za automatsko kreiranje loop dijagrama na Shuweihat vodoprijenosnom projektu - Mussafah i Mirfa, UAE

 

 • SCADA instalacija, dizajn sučelja (RealFlex), logička implementacija, hardverska instalacija, postavljanje, pokretanje i testiranje Alstom PLC-a za sustav upravljanja energijom na plinari N-LNG - Obaifu Obricom, Nigerija

 

 • postavljanje i pokretanje kontrolnog sistema (Rockwell Control Logix 5555), logička implementacija i testiranje te dizajn sučelja za stanicu za pročišćavanje vode Leachate - Bursa, Turska

 

 • pokretanje kontrolnog sistema (ABB Advant AC450), logička implementacija i testiranje, SCADA instalacija, konfiguracija te dizajn sučelja za Val d' Agri projekta za naftno polje - Val d' Agri, Italija

 

 • nadzor do postavljanja i pokretanja, logička implementacija i testiranje te SCADA instalacija stanice za pročišćavanje otpadnih voda - Ras Laffan, Katar

 

 • odabir položaja, postavljanje i upravljanje 5 bojlerskih jedinica na Aqaba projektu:

 • pokretanje kontrolnog sistema, logička implementacija i testiranje, SCADA instalacija, konfiguracija i dizajn sučelja, provjera petlji i redizajn dokumentacije za Heater treater - Villano, Ekvador
 1. kompletno postavljanje i integracija kontrolnog sistema sa Bailey Infi90, rekonfiguracija i pokretanje (ABB Advant AC160, AC450, S800)
 2. SCADA instalacija, konfiguracija i dizajn sučelja (ABB Advant AS500)
 3. provjera petlji
 4. razvoj funkcijskih logičkih dijagrama
 5. logička implementacija i testiranje
 6. puštanje u pogon samopodešavajućih štimera za bojlere
 7. dizajn i redizajn povezane dokumentacije
 • pokretanje kontrolnog sistema te provjera petlji Alstom parne turbine za Al Taweelah A1 elektranu - Abu Dhabi, UAE

 

 • pokretanje kontrolnog sistema, provjera petlji, provjera uštimanosti turbina i konfiguracija komunikacije (ABB Advant-Daniel FloBoss, MODBUS protokol) za Ras Abu Fontas B1 elektranu - Doha, Katar

 

 • podizanje i pokretanje kontrolnog sistema (ABB Advant AC70), razvoj logike, implementacija i testiranje, provjera petlji te dizajn povezane dokumentacije za parne bojlere u Shurtan plinsko-petrokemijskom kompleksu - Shurtan, Uzbekistan

 

 • logička implementacija i testiranje te SCADA instalacija i postavljanje (Cimplicity) za ESD/Fire & Gas sistema na N-LNG plinari - Obiafu Obricom, Nigerija

 

 • postavljanje, rekonfiguracija i pokretanje kontrolnog sistema, SCADA instalacija, konfiguracija i dizajn sučelja, provjera petlji, razvitak funkcijskih logičkih dijagrama, logička implementacija i testiranje te dizajn dokumentacije za Jeddah-Makkah-Taif vodovoda - Shoaibah, Saudijska Arabija