AControl

Poslovni partneri

Društvo Acontrol u radu na brojnom projektima, surađivalo je sa brojnim partnerskim kompanijama, od kojih se pojedine mogu izdvojiti kao vodeće u svojim domenama.

Među poslovnim partnerima društva, kao najznačajniji ističu se:

 

  • SIEMENS Hrvatska
  • ABB Italia
  • SIEMENS Italia
  • ALTEC Italia
  • TTC Italia
  • SAIPEM Italia
  • HEP Hrvatska
  • KONČAR Hrvatska
  • SIMECO Italia
  • TECNOMARE Italia