AControl

Poslovni partneri

Društvo Acontrol u radu na brojnom projektima, surađivalo je sa brojnim partnerskim kompanijama, od kojih se pojedine mogu izdvojiti kao vodeće u svojim domenama.

Među poslovnim partnerima društva, kao najznačajniji ističu se:

 

 • SIEMENS Hrvatska
 • ABB Italia
 • SIEMENS Italia
 • ALTEC Italia
 • TTC Italia
 • SAIPEM Italia
 • HEP Hrvatska
 • KONČAR Hrvatska
 • SIMECO Italia
 • TECNOMARE Italia
 • ULJANIK PULA Hrvatska

 • 3.MAJ Hrvatska

 • SCENIC GRUPA Australija

 • ROT SINERGIJA Hrvatska